Publicaties 2015

Een overzicht

LVNL-Jaarverslag 2014

Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) moet zich volgens de Wet luchtvaart aan elf milieuregels voor het route- en baangebruik houden en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) informeren over de naleving van deze regels. Zo kan de overheid toezicht houden op de geluidbelasting voor de omgeving Schiphol. In het gebruiksjaar 2014 heeft LVNL het luchtverkeer van en naar Schiphol binnen de wettelijk vastgelegde normen van 10 van de 11 milieuregels afgehandeld. Het gebruiksjaar 2014 loopt van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014.

Naleving milieuregels 2014