Publicaties 2016

Een overzicht

LVNL-JAARVERSLAG 2015

VERANTWOORDING REGELING MILIEU-INFORMATIE LUCHTHAVEN SCHIPHOL

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft in het gebruiksjaar 2015 het luchtverkeer van en naar Schiphol binnen de milieuregels afgehandeld. Volgens de Wet luchtvaart moet LVNL zich aan elf milieuregels houden en moet zij de Inspectie van Leefomgeving en Transport informeren over de naleving van die regels. Het gebruiksjaar 2015 loopt van 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015.

 

Naleving milieuregels 2015

Naleving milieuregels 2015