Publicaties 2017

LVNL-JAARVERSLAG 2016

2016 LVNL-jaarverslag.pdf

VERANTWOORDING REGELING MILIEU-INFORMATIE LUCHTHAVEN SCHIPHOL

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft in het gebruiksjaar 2016 het luchtverkeer van en naar Schiphol binnen de milieuregels afgehandeld. Volgens de Wet luchtvaart moet LVNL zich aan elf milieuregels houden en moet zij de Inspectie van Leefomgeving en Transport informeren over de naleving van die regels. Het gebruiksjaar 2016 loopt van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016.

Naleving milieuregels 2016

Naleving milieuregels 2016