Is de geluidsoverlast afgenomen door ingebruikname van de Polderbaan?

Ja. Met de ingebruikname van de Polderbaan worden de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan minder gebruikt. De ligging van de Polderbaan is bovendien zo gekozen dat de aan- en uitvliegroutes ervan zo min mogelijk over dicht bebouwde gebieden lopen. Met het huidige vijfbanenstelsel ondervinden dus per saldo minder omwonenden van Schiphol geluidsoverlast dan met het vierbanenstelsel. In het geluidspreferentieel baangebruiksysteem (GPBS) hebben de Polderbaan en de Kaagbaan de voorkeur.