Waarom is de Polderbaan aangelegd?

De Polderbaan is sinds februari 2003 in gebruik. De Polderbaan is enerzijds aangelegd om de groei van het aantal vluchten op Schiphol op te vangen, anderzijds om andere banen te ontlasten waardoor per saldo de geluidsoverlast rond Schiphol vermindert. De Polderbaan ligt ten westen van de Zwanenburgbaan, parallel aan deze baan (noord-zuid).