Wat heeft de ingebruikname van de Polderbaan betekend voor de geluidsoverlast in de nacht?

Met de ingebruikname van het vijfbanenstelsel, worden bepaalde delen van de omgeving van Schiphol verder ontlast. In principe zijn er nu 's nachts nog maar twee banen open: de Kaagbaan en de Polderbaan. De aan- en uitvliegroutes van beide banen lopen over relatief minder dichtbebouwd gebied. Dit leidt tot een belangrijke vermindering van het aantal huizen dat 's nachts hinder ondervindt van het vliegverkeer. Alleen bij harde westen- of oostenwind, of als de Kaagbaan of de Polderbaan in onderhoud is, moet de Buitenveldertbaan worden gebruikt of de Zwanenburgbaan voor verkeer vanuit het zuiden of startend in zuidelijke richting.