Wat is geluidspreferentieel baangebruik systeem (GPBS)?

Het gebruik van de ene start- en landingsbaan geeft in de praktijk meer overlast dan dat van de andere. Zo worden bij het gebruik van de Buitenveldertbaan meer woningen belast dan bij het gebruik van de Kaagbaan omdat onder de aan- en uitvliegroutes van de Buitenveldertbaan meer woonbebouwing ligt. Om de geluidsoverlast waar mogelijk te beperken, werkt LVNL al sinds 1967 met een zogenaamd geluidspreferentieel baangebruiksysteem (GPBS). Dit houdt in dat bij voorkeur een combinatie van banen wordt aangeboden die zo min mogelijk mensen hindert. Dit systeem werkt als volgt: van de banen die voor gebruik beschikbaar zijn, wordt een combinatie samengesteld waarvan steeds de minst overlast bezorgende banen de voorkeur genieten. Die combinaties bestaan overdag uit twee startbanen en één landingsbaan, of twee landingsbanen en één startbaan al naar gelang er sprake is van een inboud- of outboundpiek.