Wie bepaalt welke baancombinaties worden aangeboden?

Luchtverkeersleiding Nederland bepaalt welke banen worden aangeboden. Zij houdt daarbij rekening met de eerder genoemde bepalende factoren: veiligheid, capaciteit en milieu (geluidhinder). Met het doel het verminderen van geluidsoverlast werkt LVNL met het geluidspreferentieel baangebruiksysteem (GPBS). Rekening houden met geluidsoverlast mag echter nooit ten koste gaan van de veiligheid.