Is elke piloot vrij, vanaf het moment van de start, zijn eigen route te kiezen?

Nee, er zijn standaarduitvliegroutes bepaald, SID's genaamd (SID staat voor Standard Instrument Departure). De gezagvoerder moet zich in principe aan deze routes houden. De piloot krijgt een boete wanneer hij afwijkt van de route als hij hier geen opdracht voor heeft gekregen. Echter, omdat een vliegtuig niet te vergelijken is met een trein die over rails loopt, vormen de routes geen smalle lijnen. Er is eerder sprake van een bandbreedte, waarbinnen een vliegtuig moet blijven. De officiële naam hiervoor is luchtverkeerweg. Luchtverkeerwegen gelden overdag voor straalvliegtuigen tot een hoogte van 3.000 voet (circa 900 meter) na de start en 's nachts tot een hoogte van 9.000 voet (circa 2750 meter).