Gelden de standaard vertrekroutes voor alle vliegtuigen?

Propellervliegtuigen krijgen van de verkeersleiding vaak de opdracht van de standaardroute (SID: Standard Instrument Departure) af te wijken. Dit gebeurt om de SID's vrij te houden voor het snellere straalverkeer. Dit verkeer zou vertraging ondervinden als het de langzame propellervliegtuigen zou moeten volgen. Aangezien dit in strijd is met de mainportontwikkeling van Schiphol, is in het verleden bepaald dat het propellerverkeer vrijgesteld kan worden voor het volgen van SID's.