Wat gebeurt er als de gezagvoerder de luchtverkeerweg overschrijdt, zonder dat hij daarvoor toestemming van LVNL heeft gekregen?

Als een gezagvoerder buiten dit gebied komt, zonder dat hij daartoe uitdrukkelijk opdracht van LVNL heeft gekregen, wordt er een onderzoek ingesteld door de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Dat kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging, waarbij de rechter de gezagvoerder een boete kan opleggen.