Bevorderen wachtgebieden de kans op bijna-botsingen?

Het gebruik van wachtgebieden brengt geen extra risico's met zich mee. Er gelden strenge veiligheidsnormen voor de afstand die vliegtuigen onderling moeten aanhouden, zowel in het horizontale als in het verticale vlak.