Afhankelijke banen: kruisend

Een voorbeeld van kruisend baangebruik: een van de Aalsmeerbaan vertrekkend vliegtuig (rood) kruist mogelijk een vertrekkend vliegtuig van de Buitenveldertbaan (groen), als het vliegtuig vertrekkend van de Aalsmeerbaan gelijktijdig én van het begin van de baan zou starten.

Van kruisend baangebruik is sprake als de banen elkaar fysiek kruisen. Op Schiphol geldt dit voor de Buitenveldertbaan en de Aalsmeerbaan en voor de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan.

Naast de hierboven genoemde voorbeelden van veiligheidsprocedures, is het bij het gebruik van kruisende banen - afhankelijk van de omstandigheden - ook mogelijk  bepaalde op- en afritten van start- en landingsbanen te laten gebruiken, waardoor het starten en landen alsnog onafhankelijk van elkaar kan worden uitgevoerd.

Een voorbeeld van onafhankelijk baangebruik bij kruisende banen: een van de Aalsmeerbaan vertrekkend vliegtuig (grijs) is niet afhankelijk van het vertrekkende vliegtuig van de Kaagbaan (groen), omdat dit vliegtuig niet vanaf het begin van de baan vertrekt maar van een andere positie (oprit) van de baan. Als het vliegtuig dat van de Kaagbaan start wel van het begin van de baan vertrekt ontstaat er jet blast hinder voor het van de Aalsmeerbaan vertrekkende vliegtuig. Jet blast is de snel stromende lucht die wordt geproduceerd door de straalmotor van vliegtuigen, in het bijzonder bij de start.