Afhankelijke banen: parallel

Op Schiphol liggen de Polderbaan, de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan parallel aan elkaar. 

De drie parallelle banen op Schiphol, van links naar rechts: Polderbaan, Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan.

De Polderbaan en de Zwanenburgbaan kunnen  bij een groot aanbod van vertrekkende vluchten en afhankelijk van de omstandigheden tegelijkertijd worden ingezet voor starts naar het noorden. De Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan kunnen tegelijkertijd worden ingezet voor starts naar het zuiden. Als sprake is van een groot aanbod van binnenkomende vluchten kunnen daarvoor tegelijkertijd de Polderbaan en Zwanenburgbaan worden ingezet - naar het zuiden - en de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan naar het noorden.

Het parallel kunnen gebruiken van banen is afhankelijk van de weers- en zichtomstandigheden. Ook hiervoor zijn om veiligheidsredenen procedures vastgelegd. Er worden onder andere aanvullende voorwaarden gesteld aan de beschikbare systeemondersteuning en het aantal actieve luchtverkeersleiders.