Preferentievolgorde

Overdag zijn tijdens de piekuren drie banen tegelijk in gebruik. Afhankelijk van het aanbod van luchtverkeer zijn dat combinaties van twee startbanen en één landingsbaan, of van twee landingsbanen en één startbaan. Buiten de pieken wordt een combinatie van twee banen ingezet, één landingsbaan en één startbaan. Tussen de pieken kunnen korte tijd vier banen in gebruik zijn: twee startbanen en twee landingsbanen.

Met de vijf lange en één korte baan waarover Schiphol beschikt zijn veel verschillende combinaties van één of twee landingsbanen en één of twee startbanen. De weersomstandigheden, het actuele verkeersaanbod en de milieuregels bepalen welke combinatie wordt gebruikt. Dit gebeurt aan de hand van de zogenoemde preferentievolgorde. Indien gedurende bepaalde meteorologische en operationele omstandigheden meerdere baancombinaties geschikt zijn, dan bepaalt de preferentievolgorde welke baancombinatie daadwerkelijk wordt ingezet. Zo is er bij goed zicht en zwakke wind meer dan één baancombinatie mogelijk. Luchtverkeersleiders houden de volgorde van de preferentielijst aan bij de bepaling van te gebruiken baancombinaties. Deze preferentielijst is onderdeel van het Nieuwe Normen- en Handhavingsstelsel, zoals vastgelegd in het Aldersadvies van 8 oktober 2013. Dit is opgesteld in gezamenlijk overleg aan de Tafel van Alders tussen bewoners, bestuurders, het Rijk, Amsterdam Airport Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen en LVNL.


Voor de dag (06:00-23:00 uur) en nacht (23:00-06:00 uur) worden aparte preferentielijsten gehanteerd. Ook gelden alternatieve preferentielijsten tijdens momenten dat een baan niet beschikbaar is.  Aan de Tafel van Alders is afgesproken dat de sector geen stuurmaatregelen zal treffen gedurende het gebruiksjaar. Daardoor is sprake van een vaste preferentievolgorde die gedurende het jaar niet wordt gewijzigd.