Code goed bestuur

LVNL heeft Code goed bestuur publieke dienstverleners zover mogelijk geïmplementeerd

De informatie die volgens de code op internet gepubliceerd dient te worden, wordt hieronder weergegeven.

Hoofdlijnen van public governance structuur en afwijkingen van code

Reglement raad van toezicht en profielschets

Leden en rooster aftreden raad van toezicht

Reglementen en samenstelling raad van toezicht commissies

In oktober 2004 heeft de raad van toezicht afspraken gemaakt over een voorlopige taakverdeling en verdeling van aandachtsgebieden in de raad. Vooralsnog zijn geen formele commissies ingesteld. Wel zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen waarmee de verschillende raadsleden zich in klein comité specifiek zullen bezighouden en besluitvorming zullen voorbereiden ter wille van de raad. 

Klokkenluiderregeling

Klachtenregeling

De klachtencoördinator is te bereiken via e-mail:  klachtencoordinator@lvnl.nl