Inkoop en contractering

De afdeling Contracting verzorgt de inkoop en het contractmanagement van LVNL. Hierbij gaat het om uiteenlopende opdrachten voor het primaire proces, het leveren van luchtverkeersdiensten, en om opdrachten bij ondersteunende processen.

Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden. Deze wet vervangt het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten (BAO), het Besluit Aanbestedingen Speciale Sectoren (BASS) en de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (WIRA).

Het belangrijkste wettelijk kader bij aanbestedingen bestaat uit:

Aanbestedingswet 2012
Gids Proportionaliteit

Daarnaast kunnen de volgende voorwaarden van toepassing worden verklaard:

- LVNL-inkoopvoorwaarden 
- ARN, Nederlandse versie

LVNL handelt bij de behandeling van klachten rondom een aanbestedingsprocedure conform het document 'Klachtenafhandeling bij aanbesteden'.  Eventuele klachten kunnen worden gericht aan het Klachtenmeldpunt Aanbestedingen LVNL, e-mailadres klachtenmeldpuntaanbestedingen@lvnl.nl

Actuele aanbestedingen zijn te vinden op: www.tenderned.nl en www.aanbestedingskalender.nl

LVNL wil de administratieve lasten voor leveranciers helpen te verlagen door alle communicatie en informatie-uitwisseling elektronisch uit te voeren. LVNL publiceert hiervoor haar aanbestedingen op het digitale platform van Negometrix. Wilt u als leverancier meedingen op een aanbesteding, registreer op dit platform. Een account is voor leveranciers gratis. Ook vindt u alle openbare aanbestedingen van LVNL op de nationale publicatiemodule van Tenderned.