8 juli 2017 - Voorval tijdens circling approach Amsterdam Airport Schiphol

Melding

Op zaterdag 8 juli heeft zich op Schiphol een voorval voorgedaan tijdens de uitvoering van een circling approach. Daarbij kwam het vliegtuig dat deze nadering uitvoerde uit voor een andere landingsbaan dan de bedoeling was. Vervolgens werd een doorstart gemaakt.

LVNL doet zelf onderzoek naar dit voorval en heeft het gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Circling approach

Bij een circling approach nadert een vliegtuig met behulp van het instrumentlandingssysteem in eerste instantie voor de ene baan. Vervolgens wordt op een later moment tijdens de nadering een bocht gemaakt voor de landing op een andere baan. Dit is een procedure die wereldwijd wordt toegepast. Ook op Schiphol gebeurt het regelmatig.

Voorvallen onderzoek

De primaire taak van LVNL op het gebied van veiligheid is het onderling separeren van vliegtuigen (inclusief vliegtuigen met voertuigen op de grond). De verkeersleiding meldt voorvallen die in de praktijk optreden binnen LVNL met als doel om hier lering uit te kunnen trekken en het risico van een dergelijk voorval in de toekomst te verkleinen. Binnen LVNL worden alle gemelde voorvallen onderzocht om de veiligheid continu te kunnen verbeteren.