7 september 2017 – Luchtruimschending Amsterdam Airport Schiphol

Melding

Op donderdag 7 september 2017 is een vliegtuig van het type Dakota C53 zonder toestemming van de verkeersleiding het controlegebied van Amsterdam Airport Schiphol binnengevlogen. Hierbij vloog het dicht achter een vliegtuig van het type Boeing 747 langs. De Boeing naderde voor de Polderbaan en bevond zich onder controle van de luchtverkeersleiding.

De twee vliegtuigen zijn elkaar dichter genaderd dan de separatieminima voorschrijven. LVNL doet zelf onderzoek naar dit voorval en heeft het voorval gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Wat is een luchtruimschending?

Internationaal is een luchtruimschending als volgt gedefinieerd:  “A flight into notified airspace without previously requesting and obtaining approval from the controlling authority of that airspace in accordance with international and national regulations.”

Voorvallen onderzoek

De primaire taak van LVNL op het gebied van veiligheid is het onderling separeren van vliegtuigen (inclusief vliegtuigen met voer­tuigen op de grond). De verkeers­leiding meldt voorvallen die in de praktijk optreden binnen LVNL met als doel om hier lering uit te kunnen trekken en het risico van een dergelijk voorval in de toekomst te verkleinen. Binnen LVNL worden alle gemelde voor­vallen onderzocht om de veiligheid continu te kunnen verbeteren.