Luchtverkeersleiding

Luchtverkeersleiding Nederland richt zich in hoofdzaak op luchtverkeers- dienstverlening aan burgerluchtverkeer in het gebied waarvoor Nederland verantwoordelijk is gesteld: het vluchtinformatiegebied Amsterdam (FIR). De Amsterdam FIR strekt zich uit boven het Nederlandse grondgebied en een groot deel van de Noordzee.

De luchtverkeersdienstverlening bestaat uit een drietal taken: 

Luchtverkeersleiding 

Luchtverkeersleiding is het regelen van het luchtverkeer door het geven van klaringen en aanwijzingen aan bestuurders van luchtvaartuigen. De luchtverkeersleiding is opgesplitst in een drietal deeldisciplines: algemene verkeersleiding - area control, naderingsverkeersleiding - approach control en plaatselijke verkeersleiding - aerodrome control.

Organisatorisch zijn alle luchtverkeersleidingsdiensten ten behoeve van de Mainport Schiphol ondergebracht in het directoraat Operations. Daartoe horen: area control en de plaatselijke en naderingsverkeersleiding voor de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. De dienstverlening voor de regionale luchthavens valt onder de LVNL Regional Unit.

Vluchtinformatieverstrekking 

Vluchtinformatieverstrekking is het geven van inlichtingen tijdens een vlucht ten behoeve van een veilige en doelmatige vluchtuitvoering. Het gaat hier onder andere om informatie over weersverschijnselen langs de vliegroute, inlichtingen over wijziging in de bruikbaarheid van navigatiehulpmiddelen en veranderingen in de staat van luchtvaartterreinen en faciliteiten.

Alarmering 

Alarmering heeft tot doel de betrokken instanties te waarschuwen aangaande luchtvaartuigen die hulp behoeven in de vorm van opsporing en redding en deze instanties bij te staan voor zover dat vereist is.

Amsterdam FIR