Strategische samenwerking voor continue verbetering

LVNL is een professionele gesprekspartner voor de overheid, luchtvaartsectorpartners en omgeving.

LVNL handhaaft haar positie als een state-of-the-art luchtverkeersdienstverlener in een complex werkveld, ondanks de inzet van LVNL om de organisatie meer kosteneffectief te maken. De focus blijft gericht op de kwaliteit van het primaire proces ten behoeve van de Mainport Schiphol. 

Verregaande samenwerking in nationaal en Europees verband levert kansen op voor de continue verbetering van ons product. Samen bereiken wij synergie: de samenwerking levert meer op dan de partners afzonderlijk kunnen bereiken.