Veiligheid en opleiding

De vakbekwaamheid van het operationeel personeel is geborgd in een lange en gedegen opleiding. Na voltooiing van de meerjarige opleiding en de bijbehorende examens worden de juiste bevoegdheden of licenties toegewezen. Na deze basisopleiding wordt de vakbekwaamheid goed gemonitord en onderhouden.

Om de vakbekwaamheid/licenties te onderhouden wordt het aantal gewerkte diensten in de gaten gehouden. Voor elke bevoegdheid moet een minimum aantal diensten zelfstandig worden gewerkt. Het operationele werk wordt weer getoetst door collega’s die daar speciaal voor zijn getraind. Zij beoordelen of de kwaliteit van het werk hoog genoeg is. Bij een dreigend verlies van vakbekwaamheid wordt direct ingegrepen door middel van individuele opleiding en/of begeleiding.

Ieder jaar moet het operationeel personeel een theorie-examen afleggen. Bij onvoldoende resultaat moet een herkansing worden gemaakt. Mocht dit herexamen nog onvoldoende worden afgesloten, dan moet een theoretische heropleiding worden gevolgd. Naast het theorie-examen moet iedereen minimaal vier dagdelen per jaar een recurrent-training bijwonen. Hierbij wordt in een lesomgeving (simulator, leslokaal, computer-based-trainingen) de theorie herhaald en wordt getraind op dagelijkse en/of ongewone situaties. Voor nieuwe procedures of ingebruikname van nieuwe systemen wordt op voorhand bepaald hoe het operationeel personeel hiervan op de hoogte moet worden gebracht. Dit kan variëren van een theoretische instructie tot een uitgebreide simulatortraining.

Meer informatie over hoe je luchtverkeersleider kunt worden is te vinden op www.luchtverkeersleider.nl.