Veiligheid in 2014

Ook in 2014 is gewerkt aan een verdere verbetering van de luchtvaartveiligheid.

LVNL rapporteert in haar jaarverslagen over veiligheid. De jaarverslagen staan op deze website op de pagina's  Publicatie

 

Programma’s ter verbetering van de veiligheid in 2014

Als gevolg van interne risicoanalyses en/of veiligheidsaanbevelingen wordt uitvoering gegeven aan diverse projecten om de veiligheid verder te verbeteren. In 2014 waren de belangrijkste daarvan:

  • Duidelijkheid in Veiligheid: een veelomvattend programma gericht op het nauwer laten aansluiten van operationele procedures aan de operationele praktijk en de regelgeving. Hieruit volgen ook eisen aan monitoring, training, just culture, veiligheidsbewustzijn en in- en externe communicatie;
  • Ontwikkeling van een Automatic Missed Approach Detection tool. Deze tool stelt LVNL in staat om onafhankelijk van de melding door de vlieger te worden geattendeerd op een vliegtuig dat - wellicht op een zeer laat moment - de landing afbreekt en een doorstart maakt;
  • Updates van het safety managementsysteem: aanpassing aan nieuwe regelgeving, toevoeging van het LVNL-emergency response systeem, aanvulling over Software Safety Assurance, toevoeging van Aeronautical Data Quality en nadrukkelijke aandacht voor Safety Culture.

 

Rapporten Onderzoeksraad Voor Veiligheid

In 2014 verschenen drie rapporten van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid - OVV - die van belang waren voor LVNL:

  • “Pitch-up upsets als gevolg van een vals glijpad”. Dit rapport signaleerde een risico bij het onderscheppen van een glijpad van bovenaf;
  • “Verlies van separatie na start zonder klaring, Dassault Mystère-Falcon 900, 6 december 2013”;
  • “Direct teruggekeerd na rook in de cockpit, Cessna 525A, 8 juni 2012”.

 

In geen van de rapporten bevinden zich aanbevelingen voor LVNL.

 

Veiligheidsstudies

Conform de Europese regelgeving moet voor elke verandering aan het luchtverkeersleidingssysteem een veiligheidsstudie worden uitgevoerd. Enkele belangrijke of opmerkelijke onderwerpen in 2014 waren:

  • Veiligheidsconsequenties van de Herinrichting van de D-pier op Schiphol;
  • Veiligheidsconsequenties van de tijdelijke luchtruimaanpassingen en de gevolgen voor de verkeersafhandeling voor de Nuclear Security Summit die in Nederland werd gehouden op 24 en 25 maart 2014;
  • Parallel Approaches op Schiphol. Met behulp van het NLR werd een diepgaande veiligheidsstudie verricht naar onafhankelijke parallelle naderingen vanuit het zuiden op de luchthaven Schiphol;
  • Nachtprocedures OPS Room. Een intern surveyrapport werd opgesteld om de veiligheidseffecten van het hebben van twee verschillende nachtnaderingen naar de Polderbaan (18R) inzichtelijk te maken.

 

Uitgebreidere informatie is te vinden in het hoofdstuk veiligheid in het LVNL-jaarverslag.  

Het LVNL-jaarverslag 2014 staat  hier.