Eén organisatie, één luchtruim

Over een aantal jaar zijn wij onderdeel van een Europees luchtverkeersleidingscentrum binnen het Functional Airspace Block Europe Central – FABEC. In dit centrum is civiele en militaire luchtverkeersleiding geïntegreerd.

Met een vergaande integratie wordt maximale synergie bereikt. Dit leidt tot een optimaal gebruik van het luchtruim waaruit kostenbesparingen voortkomen. Als onderdeel van zo’n centrum zijn wij in staat een grotere prestatieverbetering te realiseren voor Schiphol en de Europese luchtvaart.

Animatie van de Luchtruimvisie

Het kabinet stelt een Nederlandse luchtruimvisie op, waarin wordt aangegeven hoe een andere inrichting, beheer en gebruik van het luchtruim kan bijdragen aan een optimale benutting van het luchtruim. Hierbij wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de huidige en toekomstige behoeften van gebruikers. De geanimeerde beelden treft u hieronder aan: