Baangebruik Schiphol

Op 8 januari is de OmgevingsInfoSchiphol site gelanceerd door minister van Nieuwenhuizen-Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat).

De site is hier te vinden.

Actuele informatie over vliegtuigbewegingen, geluidbelasting en baangebruik is hiermee overal te raadplegen op telefoon, tablet en computer. Bovendien is te zien waarom bepaalde start- en landingsbanen worden ingezet.

De site is ontwikkeld in opdracht van de Omgevingsraad Schiphol,  www.omgevingsraadschiphol.nl.