In welke richting vertrekken vliegtuigen vanaf Schiphol?

De richting waarin vliegtuigen vanaf Schiphol vertrekken is afhankelijk van de in gebruik zijnde banen, wind en de bestemming. Op grond van baanbeschikbaarheid, verkeersaanbod, weersomstandigheden en geluidbelasting wordt bepaald welke banen voor starten en landen worden gebruikt. Over het algemeen geldt dat vliegtuigen tegen de wind in opstijgen en landen.