Wie bepaalt wanneer een vliegtuig mag landen?

LVNL heeft tot taak het geven van verkeersleiding. Bij het geven van verkeersleiding hoort ook het geven van de landingsklaring. Deze toestemming voor de landing wordt gegeven als de toegewezen baan vrij is van ander verkeer. De vlieger is verantwoordelijk voor een veilige vluchtuitvoering en daarmee ook eindverantwoordelijk voor de landing.