Wordt het geluid van vertrekkende vliegtuigen gemeten?

Het Noise Monitoring System, kortweg NOMOS, meet op een objectieve manier het vliegtuiggeluid in woongebieden rondom de luchthaven. Een geluidmeetpost bestaat uit een mast van 6 tot 10 meter met daarop een microfoon. Deze microfoon meet permanent al het geluid in de omgeving. Bij de geluidmeetpost staat ook een systeemkast met apparatuur. Deze apparatuur analyseert het gemeten geluid en zorgt voor de verbinding met de centrale computer. De metingen worden op dit moment uitgevoerd met 29 vaste geluidmeetposten, waarvan 2 voor laagfrequent geluid (grondgeluid veroorzaakt door startende vliegtuigen). Deze staan op daken van gebouwen of op de grond. Er staan daarnaast nog 3 meetposten in het landingsterrein voor het meten van geluid dicht bij de baan.