Gelden er beperkingen voor nachtvluchten op Schiphol?

Sinds oktober 1997 geldt op Schiphol 's nachs een start- en landingsverbod voor bepaalde lawaaiige vliegtuigen, zogenoemde hoofdstuk 2-vliegtuigen. Er geldt in principe een startverbod voor alle lawaaiige vliegtuigen uit de categorie 3. Sinds 1 april 2002 zijn er helemaal geen hoofdstuk 2-vliegtuigen meer toegestaan op de Europese luchthavens. Sinds 2008 mogen naderingen en landingen op Schiphol in de nacht alleen nog plaatsvinden met vliegtuigen die 'P-RNAV approved' zijn. Dat betekent dat ze navigatieapparatuur aan boord hebben die het mogelijk maakt om zeer nauwkeurig binnen de voorgeschreven luchtverkeerweg te vliegen.