Lozen vliegtuigen voor de landing wel eens kerosine?

Lozing van kerosine is in principe verboden. Het is alleen toegestaan uit veiligheidsoverwegingen, bijvoorbeeld wanneer een vliegtuig na de start onvoorzien naar Schiphol terug moet keren. Op de grond is van het lozen van kerosine door vliegtuigen niets te merken. Kerosine vernevelt op grotere hoogte. Kerosinelozingen mogen niet op lagere hoogtes plaatsvinden. 
Wanneer een vlieger vraagt om kerosine te mogen lozen, wordt het vliegtuig door de verkeersleiding naar een gebied gestuurd waar dit zonder gevaar voor andere vliegtuigen kan. Voor vliegtuigen die naar Schiphol terugkeren, wordt bij voorkeur een gebied boven de Noordzee aangewezen.