Mogen alle vliegtuigen op Schiphol landen?

Nee. Schiphol is gesloten voor vliegtuigen die niet beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat ze aan bepaalde geluidseisen voldoen. Ook ten aanzien van de veiligheid van vliegtuigen gelden bepaalde eisen. Tenslotte moeten vliegtuigen sinds april 1998 over 'slots' beschikken. Een slot is het recht om op een bepaald tijdstip te mogen starten of landen.