Kunnen de luchtverkeerwegen verkleind worden?

De bandbreedte ten opzichte van de voorgeschreven route ('de lijn op de kaart') kan oplopen tot enige kilometers aan weerszijden van de route. Afhankelijk van de wind en de gebruikte baancombinatie kan er dus variatie optreden in het vliegpatroon binnen een luchtverkeerweg. Het hanteren van een bandbreedte heeft tot gevolg dat bepaalde woongebieden de ene keer meer geluidhinder ondervinden dan de andere keer. Wellicht kunnen de luchtverkeerwegen door het gebruik van nieuwe besturings- en landingssystemen in de toekomst smaller worden. Als dit zo is, pas na 2010, heeft dit wel tot gevolg dat bepaalde woongebieden meer hinder zullen ondervinden. Dit omdat de spreiding kleiner wordt.