Welke redenen heeft LVNL om de gezagvoerder een afwijkende instructie te geven?

Veiligheid staat in de luchtvaart centraal. Om een gevaarlijke situatie te vermijden, kan LVNL gezagvoerders opdracht geven om van hun route af te wijken. Ook plotseling veranderende weersomstandigheden kunnen tot afwijking aanleiding geven. Een andere reden waarom LVNL een aanvullende instructie kan geven, is om tijdens piekperioden startvertraging te voorkomen. LVNL streeft ernaar het aantal uitgaande vluchten met straalverkeersvliegtuigen, dat als gevolg van zo'n instructie op een hoogte van minder dan 3.000 voet (circa 900 meter) over aaneengesloten bebouwing komt, niet meer dan 3% te laten bedragen van het totaal aantal starts van straalverkeersvliegtuigen.