Is het veilig om in de omgeving van Schiphol te wonen?

In de Luchtvaartwet worden twee grenzen gesteld om het risico voor omwonenden te beperken. In de eerste plaats wordt een grens gesteld aan het totale risico ten gevolge van al het vliegverkeer rond de luchthaven. Uit statistische gegevens blijkt dat de kans op een ongeval het grootst is in de nabijheid van de baankoppen. Daarom is een tweede grens bepaald, namelijk dat er in een bepaalde zone rond de baankoppen geen woningen en bedrijven mogen zijn. Bestaande woningen in deze zone zullen worden gesloopt. En in een wat groter gebied mag het aantal woningen niet toenemen en mogen bijvoorbeeld geen scholen of ziekenhuizen gebouwd worden.