Is Schiphol voorbereid op een ongeluk met een vliegtuig?

Amsterdam Airport Schiphol is wettelijk verplicht om een rampenplan te hebben. Deze Alarmregeling van Schiphol maakt onderdeel uit van het Rampenbestrijdingsplan Schiphol van de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol is gelegen. Het doel van de Alarmregeling van Amsterdam Airport Schiphol is om via eenduidige alarmvormen, verantwoordelijkheden, procedures en bevoegdheden te komen tot een optimale calamiteitenbestrijding. Met de Alarmregeling is Schiphol voorbereid op de afhandeling van alle mogelijke voorvallen die het operationele proces van de luchthaven kunnen verstoren. Het is van groot belang dat alle betrokken personeelsleden en instanties de vastgelegde procedures kennen en kunnen toetsen aan een zo realistisch mogelijke situatie. Daarom wordt er regelmatig geoefend op Schiphol. Medewerkers moeten bijvoorbeeld een van tevoren onbekend scenario op papier afwerken volgens de Alarmregeling. Ook vinden er oefeningen met diensten (brandweer, ambulance) uit de regio plaats. Elke twee jaar oefent Schiphol een 'groot alarm'. Dit wordt voorgeschreven door ICAO, de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart. Bij deze oefening worden alle handelingen ook echt uitgevoerd.