Wat doet de luchtvaartsector aan de veiligheid op Schiphol?

Alle bedrijven die zich op Schiphol met het vliegverkeer bezighouden, zitten in één gezamenlijk veiligheidsoverleg: Veiligheidsplatform Schiphol (VpS). Deze veiligheidsmanagementorganisatie zorgt ervoor dat de kwaliteit wordt bewaakt en verbeteringen 'Schipholbreed' worden ingevoerd. In het platform zijn vertegenwoordigd: Schiphol Group, Luchtverkeersleiding Nederland, alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, afhandelingsbedrijven en tankdiensten en het Schiphol Airline Operators Committee (de meeste buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vertegenwoordigd zijn). Het doel van het Veiligheidsplatform is ervoor te zorgen dat alle partijen die betrokken zijn bij het vliegverkeer er alles aan doen om incidenten te voorkomen en de veiligheid op Schiphol te waarborgen. Amsterdam Airport Schiphol is coördinator van het platform. 
Het Veiligheidsplatform Schiphol beschikt over een gemeenschappelijk informatiesysteem, het Operational Airport Safety Information System, ofwel OASIS, waarin alle gebeurtenissen worden verzameld die tot onveilige situaties hebben geleid of hadden kunnen leiden, zowel op het platform als in de lucht. Zo wordt een beter inzicht verkregen in welke maatregelen moeten worden genomen om onveilige situaties te voorkomen.