Diversiteit

Op 12 juli 2016 heeft CEO Michiel van Dorst het charter ‘Talent naar de Top’ samen met Sandra Lutchman van de Stichting  Talent naar de Top, herondertekend.

Hiermee committeert LVNL zich aan het ontwikkelen van een duidelijke strategie voor toestroom, doorstroom en behoud van meer vrouwelijk talent in topfuncties. Gemengde teams leveren significant betere resultaten; succesvolle teams zijn divers van samenstelling, niet alleen wat betreft M/V diversiteit, maar ook wat betreft etnische achtergrond. Eerder werd op 11 november 2015 het charter ‘Talent naar de Top’ getekend door de toenamlige CEO.