Area Control

Het burgerluchtverkeer in de Amsterdam FIR tot een hoogte van 24.500 voet wordt begeleid door het Area Control Centre (ACC) van LVNL.

 

Dit is de verkeersleidingsunit waar de algemene verkeersleiding, ofwel area control service, wordt verleend. Luchtverkeersleiders en verkeersleidingsassistenten zijn belast met het complete dienstverleningspakket: luchtverkeersleiding, vluchtinformatieverstrekking en alarmering. Het verkeer op de luchtroutes, vertrekkend uit, aankomend in en vliegend over Nederland, wordt door dit centrum van elkaar gescheiden. Ook het verkeer in de wachtgebieden valt onder de ACC-verantwoordelijkheid. De ACC'ers doen hun werk vanuit de operationele Zaal in het LVNL-gebouw te Schiphol-Oost. 

Een kijkje bij ACC