Overige operationele dienstverlening

Naast het geven van luchtverkeersleiding heeft LVNL nog andere operationele taken.

Flight Information Centre - FIC

Het FIC van LVNL verstrekt vluchtinformatie in de Amsterdam Flight Information Region (FIR) in die gebieden waar geen luchtverkeersleiding gegeven wordt en waar andere units geen vluchtinformatie verstrekken. Het FIC is gehuisvest in het LVNL-hoofdgebouw op Schiphol.

Aeronautical Information Service - AIS

De afdeling AIS van LVNL is in de Amsterdam FIR verantwoordelijk voor het verzamelen en verspreiden van luchtvaartinlichtingen. AIS publiceert het Integrated Package. Deze publicatie bevat inlichtingen van blijvende aard, die van belang zijn voor de vluchtuitvoering in de Amsterdam FIR. Het Integrated Package wordt  op internet aangeboden aan luchtvarenden.

Flight Service Centre - FSC

Het FSC is onder andere belast met het verstrekken van luchtvaartinlichtingen ten behoeve van een veilige en efficiënte vluchtuitvoering, het in ontvangst nemen, verwerken en verzenden van vliegplannen en gerelateerde berichtgeving. 

De afdeling is verantwoordelijk voor de uitgifte van de Nederlandse NOTAM's en SNOWTAM's. NOTAM is de internationale afkorting voor 'notice to airman' en bevat inlichtingen van tijdelijke aard of inlichtingen die niet tijdig in andere publicatievormen gepubliceerd kunnen worden. Een SNOWTAM is een speciale NOTAM, welke inlichtingen bevat over de gesteldheid van het luchtvaartterrein voor wat betreft sneeuwcondities en bijvoorbeeld gladheid. Het FSC is in het bezit van een wereldwijde Aeronautical Information Publication bibliotheek, welke van belang is om luchtvarenden te kunnen informeren. 

Op de regionale luchthavens kunnen inlichtingen verkregen worden door middel van rechtstreekse verbindingen met het FSC. Vluchtvoorbereiding kan, indien noodzakelijk, tevens plaatsvinden bij het FSC, daar er 24 uur per dag gekwalificeerd personeel aanwezig is.

Operationele Helpdesk - OHD

De OHD verstrekt op internet informatie voor organisatoren van bijzondere vluchten en activiteiten.