Je privacy vinden we belangrijk

Voor het gebruik van ons online sollicitatieformulier is het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk.

Welke gegevens verzamelen wij?
Het is goed om te weten dat wanneer je solliciteert, wij nimmer persoonsgegevens van jou verstrekken aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten).
De persoonsgegevens die je invoert via deze website worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Bij online solliciteren
Wanneer je solliciteert via ons online sollicitatieformulier verzamelen wij de volgende gegevens: je geslacht, je voor- en achternaam, je adresgegevens, je telefoonnummer, je e-mailadres, je geboortedatum en je opleidingsgegevens en/of je curriculum vitae.

We hebben deze gegevens nodig om te beoordelen of je aan alle criteria voldoet, om te beoordelen of je deel kunt nemen aan de selectieprocedure voor die betreffende functie.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wanneer je bij ons gesolliciteerd hebt is het niet mogelijk om je gegevens zelf te verwijderen. LVNL hanteert een bewaartermijn van één jaar. Zie verder onder het kopje: ‘Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen’?

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
Wij hechten veel waarde aan je privacy. Daarom hebben wij beveiligingsmaatregelen getroffen om diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. De informatie uitwisseling met onze website gebeurt beveiligd en versleuteld. Je persoonsgegevens worden nooit en te nimmer aan derden verstrekt. Noch intern, noch extern.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?
Je kunt een verzoek tot inzage in de over jou verzamelde persoonsgegevens doen door het sturen van een e-mail aan vacatures@lvnl.nl. Je identiteit zal vervolgens worden gecontroleerd door bijvoorbeeld een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen waarbij je pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. In overleg kunnen we daarna je persoonsgegevens aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in dit privacy statement
Dit privacy statement is opgesteld op 9 september 2016. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via www.lvnl.nl
De gegevens worden beheerd door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Onze contactgegevens:
Luchtverkeersleiding Nederland
T.a.v. Afdeling HRM
Postbus 75200
1117 ZT Schiphol
E-mail: vacatures@lvnl.nl