Samen luchtvaart mogelijk maken

Trots

Luchtvaart verbindt Nederland met de wereld. De luchtvaart is essentieel voor de bereikbaarheid van het drukbevolkte Nederland en de omringende landen. Al meer dan 90 jaar lang zorgt LVNL voor veilige verkeersstromen in de lucht. Dit doen wij op een professionele en vakkundige manier. Wij zijn er trots op dat wij deze verantwoordelijke taak mogen uitvoeren!

Belangrijke pijler

Door sterk samenspel in de keten van luchthaven, overheid, luchtvaartmaatschappijen en de luchtverkeersleiding, is Schiphol uitgegroeid tot één van de grootste en kwalitatief meest hoogwaardige luchthavens ter wereld. De luchtvaart is een belangrijke economische pijler voor de BV Nederland. Wij zijn en voelen ons medeverantwoordelijk dat de luchtvaart zich veilig kan blijven ontwikkelen.

Samenwerken

Om die ontwikkelingen waar te maken, moeten wij nauw samenwerken met alle partijen in de keten. En dat betekent dat wij ons vizier meer moeten openen. Wij moeten begrijpen wat er bij onze partners speelt: wat zijn hun doelen en waar zien zij kansen? En als er problemen ontstaan: hoe kunnen wij die samen oplossen? We zijn binnen de keten afankelijk van elkaar, we moeten op elkaar kunnen rekenen én rekening houden met onze omgeving. Zo creëren wij draagvlak voor oplossingen die de Nederlandse luchtvaart verder brengen.

Meedenken en verbinden

Veiligheid is onze hoogste prioriteit en onze vakkundigheid ons grootste goed. Daarnaast willen wij een partij zijn waar je op kunt rekenen; die meedenkt en verbindt, en levert wat nodig is om de luchtvaartambities mogelijk te maken. Door verandering te omarmen en open te staan voor elkaar, binnen de organisatie en richting onze stakeholders. Door duidelijk en voorspelbaar te zijn. Door verantwoordelijkheid te nemen voor onze acties. Door focus aan te brengen in alles wat wij doen.Op alle niveaus in de organisatie, elke dag weer.

Iedereen kan het verschil maken

 

Onze kernwaarden

Wij werken samen ♦ Wij staan open ♦ Wij gaan voor resultaat ♦ Wij nemen onze verantwoordelijkheid