Managen en onderzoeken

Het managen van veiligheid betekent voor LVNL het minimaliseren van de risico’s bij het afhandelen van (civiel) vliegverkeer in het Nederlandse luchtruim.

Luchtvaartveiligheid is voor LVNL het voorkomen van botsingen in de lucht of op de grond. LVNL beheerst de veiligheid van haar operatie zodanig dat de groei van het verkeer niet leidt tot een grotere kans op ongevallen of incidenten. Voorvallen die in de praktijk optreden worden gemeld met het doel er lering uit te trekken en het risico van dergelijke voorvallen in de toekomst te verkleinen.

De operatie moet in eerste instantie voldoende veilig zijn, daarna wordt geoptimaliseerd naar efficiency en milieu. Het is verweven in alle lagen van de organisatie, vanaf het bestuur tot aan de verkeersleiders en de ondersteunende afdelingen. LVNL werkt continu aan het controleerbaar en acceptabel houden van het veiligheidsniveau, om het daar waar nodig tijdig te verbeteren.

Lees meer: