Runway Incursion Alerting System Schiphol (RIASS)

RIASS is een vangnet in het systeem van de torenverkeersleiding, dat waarschuwt bij mogelijk gevaar voor een conflict tussen vliegtuigen en voertuigen en tussen vliegtuigen onderling op start- en landingsbanen en de bijbehorende op- en afritten.

RIASS genereert twee soorten meldingen: alarmen en waarschuwingen. Een alarm geeft aan dat er sprake is van een mogelijk botsingsgevaar. De luchtverkeersleider moet de situatie direct beoordelen. Het alarm wordt zover mogelijk vooraf gegaan door een waarschuwing. Een waarschuwing geeft de luchtverkeersleider de mogelijkheid om te beoordelen of er mogelijk botsingsgevaar kan ontstaan. Er worden alleen meldingen gegenereerd voor vliegtuigen en voertuigen als beide zijn uitgerust met een werkende transponder.