Unlawful interference

Indien mogelijk kan een vlieger een melding maken van een unlawful interference. Daarmee geeft hij aan dat zijn vliegtuig gekaapt is en/of dat passagiers en bemanning worden bedreigd.

Dit kan zijn door bijvoorbeeld dreiging van geweld in een vliegtuig of een bommelding. Voor het begeleiden van een dergelijke situatie heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid - NCTV - een speciale procedure ontwikkeld, de zogeheten Renegade procedure; een regeling voor het verlenen van militaire bijstand ten behoeve van de bewaking van het Nederlandse luchtruim en de inzet van defensiemiddelen tegen terroristische dreiging vanuit de lucht. De luchtverkeersleiding volgt de procedure voor het begeleiden van een vliegtuig in nood.