Veiligheid en weer

De weersomstandigheden zijn van grote invloed op het veilig afhandelen van vliegverkeer door de luchtverkeersleiding.

Een vliegtuig landt en start zoveel mogelijk tegen de wind in. Dan is het vliegtuig stabieler en bij de landing zorgt het ervoor dat de snelheid ten opzichte van de grond vermindert en er dus veiliger kan worden geland. Het baangebruik is dus in grote mate afhankelijk van de sterkte en de richting van de wind. Maar er zijn ook bijzondere weersomstandigheden die vanuit het oogpunt van veiligheid om extra aandacht voor het vliegverkeer vragen: