Veiligheid in 2012

LVNL rapporteert in haar jaarverslagen over veiligheid. Op deze pagina is de veiligheidsgerelateerde informatie uit het LVNL-jaarverslag 2012 te vinden.

Luchtverkeersleidingsgerelateerde voorvallen 

Er hebben zich in 2012 geen luchtverkeersleidingsgerelateerde ongevallen voorgedaan. Het totaal aantal gemelde voorvallen was stabiel gedurende het gehele jaar. Het twaalfmaandsgemiddelde van het aantal gerapporteerde ernstige voorvallen vertoont een lichte daling. De stabiele, licht afnemende trend voor ernstige voorvallen laat zien dat de veiligheid in het verslagjaar stabiel was.

Belangrijkste veiligheidsgebeurtenissen in 2012

  • Separatieonderschrijding veroorzaakt door een parachutespringvliegtuig, met een zogenoemde TCAS (Traffic Collision Avoidance System) waarschuwing bij een overvliegend luchtvaartuig als gevolg 
  • Separatieonderschrijding tussen twee vliegtuigen tijdens parallel naderen op de Zwanenburgbaan (baan 18C) en de Polderbaan (baan 18R) 
  • Luchthavenvoertuig houdt onvoldoende afstand van een taxiënd vliegtuig 
  • Helikopter taxiet de Schiphol-Oostbaan (baan 22) op zonder toestemming 
  • Separatieonderschrijding als gevolg van een vroege overdracht van Rotterdam Approach naar het Area Control Centre

 

Uitgebreidere informatie is te vinden in het hoofdstuk veiligheid in het LVNL-jaarverslag.  

Het LVNL-jaarverslag 2012 staat hier.