Veiligheid in 2013

Ook in 2013 is gewerkt aan een verdere verbetering van de luchtvaartveiligheid.

LVNL rapporteert in haar jaarverslagen over veiligheid. De jaarverslagen staan op deze website op de pagina's  Publicaties

Belangrijkste veiligheidsgebeurtenissen in 2013

 • Twee luchtvaartuigen daalden onder het hun toegewezen vliegniveau tijdens onafhankelijk parallel naderen. In beide gevallen was sprake van een separatie-onderschrijding met een ander luchtvaartuig;
 • Twee voertuigen op de grond verleenden geen voorrang aan taxiënde vliegtuigen;
 • Een luchtvaarttuig kreeg toestemming om de push-back procedure te starten terwijl zich bewegend verkeer achter het toestel bevond;
 • Een doorstart werd uitgevoerd als gevolg van een bezette baan ten tijde van een zogenoemde mixed mode operatie: het gebruiken van een baan voor zowel starts als landingen;
 • Een vlucht startte zonder toestemming waardoor in de lucht een separatie-onderschrijding ontstond. 

 

Belangrijkste veiligheidsverbeteringen in 2013

 • Wijziging luchtruim nabij Maastricht Aachen Airport voor verbeterde bescherming vanuit het zuiden voor naderende vliegtuigen in noordoostelijke richting (baan 03);
 • In gebruik name back-up luchtverkeersleidingssysteem in de buurt van Schiphol. Hiermee kan bij een grote storing in het luchtverkeersleidingscentrum op Schiphol-Oost, het luchtverkeer op Schiphol veilig worden afgebouwd en een beperkte operatie in stand worden gehouden;
 • Zichtbaar maken van de door de vlieger geselecteerde hoogte (Pilot Selected flight Level - PSL) voor de verkeersleiders  van Schiphol Approach en Rotterdam Approach, zodat een eventueel misverstand bij een hoogte-instructie tijdig kan worden onderkend.
 • Implementatie van het nieuwe Closed Circuit Information System dat informatie ontvangt van andere systemen en deze presenteert op een overzichtelijke manier aan het operationele personeel. Het gaat hierbij onder andere om informatie over het weer, status van landingssystemen en banen. Het systeem distribueert ook informatie naar een aantal externe stakeholders, zoals luchthaven autoriteiten en luchtvaartmaatschappijen;
 • Implementatie Project Verplaatsing Militaire Algemene Luchtverkeersleidingstaken. Hierbij wordt het voor militaire verkeersleiders mogelijk om militair verkeer in het hogere luchtruim af te handelen vanaf werkposities in het radarcentrum op Schiphol;
 • Diverse procedures zijn aangepast, waaronder de procedures voor de afhandeling van: valschermvluchten vanaf Teuge, orgaan-, weefsel/ en beenmergvluchten, militair verkeer gedurende de nachturen, het weekend en de feestdagen en VFR-vluchten vanaf Lelystad. Ook werden de zogenoemde ‘circling approach’ procedures op Schiphol, voor de Buitenveldertbaan (27) of de Oostbaan (22) naar de Kaagbaan (24), buiten de daglichtperiode gewijzigd en een luchtverkeerweg en de afspraken tussen het Amsterdam  Area Control Centre - ACC - en Brussel ACC aangepast. 

 

Uitgebreidere informatie is te vinden in het hoofdstuk veiligheid in het LVNL-jaarverslag.  

Het LVNL-jaarverslag 2013 staat  hier.