Veiligheid in 2015

Ook in 2015 is gewerkt aan een verdere verbetering van de luchtvaartveiligheid.

LVNL rapporteert in haar jaarverslagen over veiligheid. De jaarverslagen staan op deze website op de pagina's  Publicatie​.

 

Programma’s ter verbetering van de veiligheid in 2015

Als gevolg van interne risicoanalyses en/of veiligheidsaanbevelingen wordt uitvoering gegeven aan diverse projecten om de veiligheid verder te verbeteren. In 2015 waren de belangrijkste daarvan:

 • Duidelijkheid in Veiligheid: een veelomvattend programma gericht op het nauwer laten aansluiten van operationele procedures aan de operationele praktijk en de regelgeving. Hieruit volgen ook eisen aan monitoring, training, just culture, veiligheidsbewustzijn en in- en externe communicatie;

 • Ontwikkeling van een gezamenlijke roadmap voor Amsterdam Airport Schiphol voor het bestendigen van de grondafhandelingscapaciteit om de groeiende verkeersvolumes op Schiphol het hoofd te bieden;

 • Invoering van een Automatic Missed Approach Detection tool. Deze tool stelt de luchtverkeersleider in staat onafhankelijk van de melding door de vlieger, te worden geattendeerd op een vliegtuig dat - wellicht op een zeer laat moment - de landing afbreekt en een doorstart maakt;

 • Updates van het safety managementsysteem: aanpassing aan nieuwe regelgeving, toevoeging van het LVNL-emergency response systeem, aanvulling over Software Safety Assurance, toevoeging van Aeronautical Data Quality en nadrukkelijke aandacht voor Safety Culture;

 • Tijdelijk opschorten van het gebruik van de verkorte nachtelijke aanvliegroute (ARTIP2C) op. De verkorte vliegroute was bedoeld voor zeer rustige momenten in de nacht om onnodig lang vliegen te vermijden. In de praktijk bleek de route veel vaker te worden ingezet dan de frequentie waarop het ontwerp was gebaseerd. Door toenemende veiligheidseisen kan LVNL deze werkwijze niet langer handhaven.

 

Rapporten Onderzoeksraad Voor Veiligheid

In 2015 verscheen één rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid - OVV - die van belang was voor LVNL:

“17 juni 2015: Negen starts van een niet beschikbaar gestelde baan op 16 juni 2012”.

Het rapport bevatte zeven aanbevelingen: vier voor de luchthaven en LVNL gezamenlijk, en nog drie voor specifiek LVNL.

In een kwartaalrapportage maakte OVV melding van een voorval waar geen verder onderzoek naar is gedaan: een start van een niet beschikbaar gestelde baan op Schiphol op 13 juni 2015.

Vanzelfsprekend verscheen ook het OVV-rapport over het neerhalen van vlucht MH-17. Hoewel het toestel onder begeleiding van LVNL van Schiphol opsteeg en het Nederlandse luchtruim verliet, had LVNL hierin verder geen rol.

 

Veiligheidsstudies

Conform de Europese regelgeving moet voor elke verandering aan het luchtverkeersleidings-systeem een veiligheidsstudie worden uitgevoerd. Enkele belangrijke of opmerkelijke onderwerpen in 2015 waren:

 

 • Veiligheidsanalyse voor de start- en landingsoperatie op Schiphol. In samenwerking met het NLR is een diepgaande veiligheidsstudie afgerond naar de veiligheid van start- en landingsoperaties op Schiphol;

 • Veiligheidsconsequenties van de invoering van een nieuw surveillancesysteem boven de Noordzee;

 • Parallel Approaches op Schiphol. Met behulp van het NLR werd een diepgaande veiligheidsstudie verricht naar onafhankelijke parallelle naderingen vanuit het zuiden op de luchthaven Schiphol;

 • Veiligheidsconsequenties van de gevolgen voor de verkeersafhandeling van de Tour de France van 2 tot en met 5 juli 2015;

 • Veiligheidsconsequenties van de gevolgen voor de verkeersafhandeling van de EK en WK Parachutespringen Teuge, van 7 tot en met 12 september 2015;

 • Veiligheidsconsequenties van de invoering van 8.33kHz spacing op frequenties;

 • Veiligheidsconsequenties van het gebruik van de Aalsmeerbaan in slechtzichtcondities.

 

Uitgebreidere informatie is te vinden in het in het LVNL-jaarverslag (vanaf pagina 31). Het LVNL-jaarverslag 2015 staat  hier.