Veiligheidsmanagement

LVNL werkt continu aan het behouden en verbeteren van de controleerbaarheid van de risico’s, zodat de veiligheid op acceptabel niveau blijft ondanks de ontwikkelingen in de tijd. Het veiligheidsmanagementsysteem is een middel om die situatie te bereiken.

Veiligheid is binnen de luchtvaart te definiëren als de afwezigheid van risico. Luchtvaartveiligheid maakt daarbij onderscheid tussen interne en externe risico’s.

  • De impact die de luchtvaart kan hebben op direct betrokkenen, zoals passagiers en het personeel van een vliegtuig, de interne risico’s;
  • De impact op de omgeving wanneer een vliegtuigongeval plaatsvindt, de externe risico’s.

 

Strategisch

Op strategisch niveau worden de principes van veiligheidsmanagement voor een organisatie vastgelegd. Hierin staan bijvoorbeeld de geldende regelgeving, een integraal veiligheidsbeleid voor de organisatie en het veiligheidsmanagementsysteem beschreven. LVNL beschikt over een ISO 9001:2000 certificering voor alle processen in de organisatie. LVNL heeft een aparte safety manager onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur die in samenwerking met het bestuur deze verantwoordelijkheid draagt.

Tactisch

Op tactisch niveau zijn de randvoorwaarden vastgelegd om de veiligheidsprocessen te kunnen controleren. Het is in feite een vertaling in concrete processen die de organisatie de mogelijkheid geven om controle uit te oefenen op de veiligheid en het leveren van informatie over de prestaties. Daarmee heeft LVNL de zekerheid dat het personeel voldoende is gekwalificeerd, dat hun prestaties regelmatig worden getoetst en dat hun kwalificatie wordt onderhouden en eventueel verbeterd. Op dit niveau zijn ook de procedures voor het melden en registreren van alle relevante gebeurtenissen en het toetsen van deze gebeurtenissen vastgelegd. Evenals het bewaken van operationele processen om te controleren of deze nog steeds passen bij het gewenste veiligheidsniveau. Ook worden alle wijzigingen op voorhand getoetst op veiligheid voordat ze worden doorgevoerd.

Operationeel

Op operationeel niveau is geregeld hoe de operatie in de dagelijkse praktijk wordt gemanaged. Dit betekent voldoende en gekwalificeerd personeel aanwezig, meteorologische informatie beschikbaar, apparatuur correct en werkend, alle procedures bekend (ook de noodprocedures), afspraken met naburige verkeersleidingscentra in werking, maatregelen om de verkeersstroom te kunnen beperken beschikbaar, enzovoorts.