Voorvallenonderzoek

De primaire taak van LVNL op het gebied van veiligheid is het onderling separeren van vliegtuigen (inclusief vliegtuigen met voertuigen op de grond). De luchtverkeersleiding meldt voorvallen die in de praktijk optreden binnen het verantwoordelijkheidsgebied van LVNL met als doel om hier lering uit te kunnen trekken en het risico van een dergelijk voorval in de toekomst te verkleinen. Binnen LVNL worden alle gemelde voorvallen onderzocht om de veiligheid continu te kunnen verbeteren.

Met dit onderzoek kunnen vervolgens gerichte aanbevelingen worden gedaan voor verdere veiligheidsverbetering. Het voorvallenonderzoek betreft een breed scala aan voorvallen met wisselende ernst; in totaal meer dan duizend per jaar.

De meldingen kunnen allerlei onregelmatigheden betreffen: een aanstraling van de toren met een laser op Beek, een luchtruimschending van het naderingsgebied van Schiphol, een runway incursion op Rotterdam, een voorzorgslanding op Eelde, een push-back zonder klaring, een onderschrijding van separatieminima, een brandstoflozing, et cetera. 

 

Publicatie informatie voorvallen -->